Bent u op zoek
naar een kerk?

Met onze KerkTest komt u te weten welke kerken het meest uw opvattingen delen.

De KerkTest is ontwikkeld zodat verschillende christenen een plaats in de gemeente van Christus zullen vinden met gelijkgestemde broeders en zusters.

Over ons

Wij geloven dat elke christen een kerk nodig heeft waar hij of zij zich mee verbonden voelt.

Algemeen

De KerkTest is door een diverse groep christelijke studenten uit Leiden ontwikkeld. Leden van het team zijn afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland: van gereformeerd, katholiek tot evangelisch. Wij streefden ernaar om het kerkelijk landschap toegankelijk te maken voor buitenstaanders die een kerk zoeken. Dit idee komt voort uit het besef dat je het geloof moet voeden en beleven in een christelijke gemeenschap. We hebben zelf mogen ervaren hoe mooi het is om onderdeel te zijn van de kerk en hopen dat onze KerkTest ook anderen hierin kan helpen.

Achtergrond

Nadat twee leden op dezelfde Amerikaanse kerktest (Christian Denomination Selector) waren gestuit, kwam bij hen het idee op om ook voor Nederland een vergelijkbare test te ontwikkelen. Begin 2017 organiseerden wij een aantal brainstormsessies om te onderzoeken of de bouw van een kerktest realistisch zou zijn. Hiervoor werd een team van ongeveer 10 studenten verzameld en gezamenlijk hebben we een vragenlijst voor de KerkTest opgesteld. Eind 2017 gingen twee andere studenten aan de slag met de bouw van een website. Begin 2018 mochten we deze website lanceren. We zijn de Here God daarvoor dankbaar.

Keuzes

Omdat het kerkelijk landschap in Nederland sterk versnipperd is besloten we kerken in vijf "kerkelijke stromingen" in te delen. We hebben dit gedaan op basis van sterke verwantschap van de leer van kerken. Uiteindelijk zijn we tot de clusters: Rooms-katholiek, bevindelijk-gereformeerd, orthodox-gereformeerd, modern-gereformeerd, charismatisch-evangelisch en traditioneel evangelisch gekomen.

We hebben daarbij gebruik gemaakt van kerkelijke clusters die eerder in de literatuur genoemd werden (bevindelijk-gereformeerd, orthodox-gereformeerd, modern-gereformeerd door em. prof. dr. G. Dekker, VU) en hebben eigen clusters (overige clusters) op verwantschap gevormd. De door ons opgestelde vragenlijst hebben we specifiek op de Nederlandse situatie toegesneden. In de Amerikaanse christian denomination selector, die deze KerkTest heeft geïnspireerd, misten we bepaalde vragen. Tegelijk hebben we ook veel vragen in gewijzigde vorm uit deze test overgenomen. De antwoordopties hebben we aan enkele theologen voorgelegd die ons van feedback hebben voorzien.

Kerken in Nederland

Rooms-katholieke cluster

Rooms-Katholieke kerk

Gereformeerde kerken

Bevindelijk-gereformeerde kerken cluster

Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde, Gemeenten in Nederland & Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken (Bewaar het Pand), Protestantse Kerk in Nederland (deel van Gereformeerde Bond).

Orthodox-gereformeerde kerken cluster

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken (deels), Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, Protestantse Kerk in Nederland (Confessionele Vereniging en deel van Gereformeerde Bond), Christelijke Gereformeerde Kerken (deels).

Modern-gereformeerde kerken cluster

Protestantse Kerk in Nederland (deels), Nederlands Gereformeerde Kerken (deels)

Evangelische kerken

Charismatisch-evangelisch cluster

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Vergadering van gelovigen (deels)

Traditioneel-evangelisch cluster

Vrije Evangelische Gemeenten, Protestantse Kerk in Nederland (Evangelisch Werkverband), Unie van Baptistengemeenten in Nederland, Vergadering van gelovigen (deels), Leger des Heils, Kerk van de Nazarener.

Vrijzinnige kerken

Vrijzinnig cluster

Remonstranten, Doopsgezinden, Vrijzinnigen Nederland, Protestantse kerk in Nederland (deels)

Opmerkingen bij gebruik